De bootverzekering, niet verplicht, wel aan te raden

In menig aantal landen in (en buiten) Europa geldt dat er zoiets bestaat als een wettelijke verplichting voor het afsluiten van een bootverzekering. In Nederland is er op moment van schrijven nog geen sprake van een dergelijke verplichting. Dit zet heel wat mensen die eigenaar zijn van een boot ertoe aan om daar uiteindelijk geen verzekering voor af te sluiten. Dat kunnen we natuurlijk op het eerste zicht best begrijpen, maar anderzijds moet het gezegd dat je op deze manier toch best een beetje met vuur speelt. Het risico bestaat namelijk dat je op die manier geconfronteerd wordt met kosten die je mogelijks niet zal kunnen betalen. In ieder geval, wil jij meer ontdekken over het afsluiten van een verzekering voor je boot? Dan is verder blijven lezen de boodschap!

Je moet een bootverzekering dus niet verplicht afsluiten?

Zoals de kop van deze pagina duidelijk maakt is het zo dat je op moment van schrijven in Nederland geen rekening dient te houden met het bestaan van een verplichte bootverzekering. Daarin verschilt de verzekering voor een boot dus van de verzekering voor een auto. Voor deze laatste geldt namelijk dat er wel degelijk zoiets bestaat als een bij wet verplicht af te sluiten WA-verzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze ervoor moet zorgen dat elke deelnemer aan het verkeer die wordt geconfronteerd met schade zonder fout diens eigen kosten vergoed ziet worden. Dit op voorwaarde dat de WA-verzekeraar van de tegenpartij bekend is uiteraard. 

Voor het verzekeren van een boot geldt vanuit de overheid geen wettelijke verplichting zoals hierboven omschreven voor auto’s. Dit gezegd hebbende betekent dat evenwel in de praktijk helemaal niet dat er op geen enkele manier een verplicht kan bestaan voor het verzekeren van je boot. Wat dit betreft moet je dan ook bijvoorbeeld denken aan:

  • Een verzekeringsplicht om door bepaalde wateren te mogen varen; 
  • Een verzekeringsplicht om in bepaalde havens aan te mogen leggen; 

Ben je naast bovenstaande van plan om met jouw boot deel te nemen aan wedstrijden? Ook in dat geval zal je tot de conclusie komen dat er vaak een verzekering is vereist. Ondanks het feit dat er in Nederland dus op moment van schrijven geen sprake is van een verplichte bootverzekering vanuit de overheid zal je deze in bepaalde gevallen dus toch wel degelijk moeten afsluiten. 

Is dat in andere (vakantie)landen ook zo?

Het ontbreken van een verzekeringsplicht voor wat de bootverzekering betreft in Nederland schetst in de praktijk ook vaak het compleet foutieve beeld dat dit ook in andere landen het geval is. Dat is echter zeker niet juist. Sterker nog, in tal van verschillende vakantielanden dient er rekening mee te worden gehouden dat je wel degelijk verplicht houder dient te zijn van een bootverzekering. Je hoeft deze landen bovendien ook helemaal niet ver te zoeken. Het gaat hierbij dan ook om onder meer:

  • Italië;
  • Griekenland;
  • Kroatië; 

Voor deze, maar ook nog heel wat andere landen geldt dat je verplicht in het bezit moet zijn van een verzekering voor je boot. Voor alle duidelijkheid, of je nu inwoner bent van dat land of je gewoon toerist bent maakt geen enkel verschil. In beide gevallen zal je dus verzekerd moeten zijn. 

Welke bootverzekering dien je precies af te sluiten? 

Voor de bootverzekering geldt net zoals voor de autoverzekering dat je een keuze kan maken uit een aantal verschillende mogelijkheden. De eerste optie die je hebt zal bekend in de oren klinken. Het gaat hierbij namelijk om de welbekende WA-verzekering. Vergelijkbaar met het exemplaar dat je kan afsluiten voor je auto is het zo dat een dergelijke verzekering voor je boot afsluiten een dekking voorziet voor schade die jij hebt aangebracht aan derden. Dit is ook meteen het enige dat deze verzekering doet. Je moet er dus rekening mee houden dat je voor deze verzekering weliswaar een lage kostprijs betaalt, maar zelf kan je niet rekenen op ook maar eender welke dekking.

De WA-verzekering is in de praktijk zeker niet de enige verzekering die je voor jouw boot kan afsluiten, integendeel. Er zijn dan ook nog twee veel uitgebreidere verzekeringen. De absolute topper is uiteraard de allriskverzekering. Voor deze verzekering geldt dat ze alle mogelijke schade gedekt waarmee je te maken kan krijgen tijdens het varen. Het gaat hierbij voor alle duidelijkheid dan wel om zowel de schade aan jouw eigen boot als aan deze van de derde partij. 

Welke zaken bepalen de premie van je bootverzekering?

De premie waar je rekening mee moet houden voor wat het afsluiten van jouw bootverzekering betreft zal in de praktijk worden bepaald door een aantal verschillende zaken. In eerste instantie is er uiteraard het type verzekering waar je voor hebt gekozen voor jouw boot. De premie die verschuldigd is voor de WA-verzekering is bijvoorbeeld een flink stuk beperkter dan de premie welke moet worden betaald voor het afsluiten van de complete allriskverzekering. Dat spreekt voor zich. 

Naast bovenstaande dient er in de praktijk ook altijd de nodige aandacht te worden besteed aan het vaargebied waar je voor gaat kiezen. Standaard is het zo dat je in Nederland bij het afsluiten van een bootverzekering kan rekenen op een dekking van je vaartochten in Nederlandse wateren. Dit gezegd hebbende is het natuurlijk zo dat heel wat mensen die hun boot in Nederland hebben aangekocht er elk jaar opnieuw voor kiezen om daarmee naar het buitenland op vakantie te gaan. Geldt dat ook voor jou? Dan zal je kunnen vaststellen dat een Europese dekking is vereist. 

Hou ook rekening met de specificaties van je boot 

Naast bovenstaande factoren spreekt het voor zich dat ook de specificaties van je boot een niet onbelangrijke impact zullen hebben op de premie die je moet betalen voor je bootverzekering. Wat deze specificaties betreft geldt uiteraard dat je er eigenlijk niet zoveel meer aan kan veranderen. Heb je echter nog geen boot aangekocht, maar speel je wel met dat idee? Dan is het uiteraard een ander verhaal. In dat geval zal je immers wel rekening kunnen houden met de impact van de specificaties op de premie die je zal moeten betalen. In ieder geval mag het duidelijk zijn dat er toch best wel wat verschillende elementen het prijskaartje van jouw bootverzekering zullen beïnvloeden.Verzekeringen vergelijken doe je natuurlijk bij Diks Verzekeringen.